Acıbadem Töb, Nisan, 2017

Adınız ve Soyadınız: 
Elif Meryem Uğur
Bu ay içinde neler yaptınız?: 
-
Ay: 
Nisan
Yıl: 
2017
Telefon Numaranız: 
05415804252
E-posta adresiniz: 
elif.ugur@live.acibadem.edu.tr
Ay içerisinde hedeflenenler: 
Kalbin Senin Ellerinde etkinliği
Yerel Birliğiniz: 
Acıbadem TÖB
Ay içerisinde yaptığınız etkinliklerin isimleri/yerleri/tarihleri ve görev alan kişi sayısı: 
-
Yaptığınız bu etkinliklerin amaçları: 
-
Etkinliklerin gerçekleştirildiği hedef kitlenin özellikleri (Cinsiyet,yaş,sayı vb): 
-
Etkinlikler için yararlanılan materyalleriniz nelerdir? Materyallerinizi nasıl temin ettiniz?: 
-
Etkinliklerde beraber çalıştığınız kişiler/kuruluşlar ve iletişim bilgileri:: 
-
Etkinlikler için basın yardımı aldınız mı? : 
-
Etkinliklerinizin izin işlemlerini nasıl yürüttünüz?: 
-
Etkinlikler kapsamında yapılanların açıklanması ve elde edilen sonuçlar:: 
-
Etkinliklere hazırlanırken ve etkinlik sırasında karşınıza çıkan zorluklar nelerdir? Bunları nasıl çözümlediniz?: 
-
Ay içerisinde etkinlikler dışında yaşanan zorluklar:: 
-
Gelecek ay için planlananlar:: 
-
Özeleştiri:: 
-
NPO ve Halk Sağlığı Ulusal Takımı'na mesajınız:: 
Direktörlüğüm sürecinde zorda kaldığım her anda yardımcı olduğunuz için sonsuz teşekkürler :)