Çanakkale Onsekiz Mart, Kasım, 2017

Adınız ve Soyadınız: 
Seçil Aksoy
Bu ay içinde neler yaptınız?: 
Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Farkındalık Yürüyüşü KOAH Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinliği Diyabet Etkinliği Çanakkale Onsekiz Mart TÖB Gelişim Kampı Scoph Oturumu Rutin Halk Sağlığı Çalışma Kolu toplantıları
Ay: 
Kasım
Yıl: 
2017
Telefon Numaranız: 
05447238146
E-posta adresiniz: 
secilaksoy94@gmail.com
Bu ay içerisinde hedeflenenler?: 
Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Farkındalık Yürüyüşü KOAH Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinliği Diyabet Etkinliği Çanakkale Onsekiz Mart TÖB Gelişim Kampı Scoph Oturumu Rutin Halk Sağlığı Çalışma Kolu toplantıları
Yerel Birliğiniz: 
Çanakkale Onsekiz Mart TÖB
Ay içerisinde yaptığınız etkinliklerin isimleri/yerleri/tarihleri ve görev alan kişi sayısı: 
Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği/Çanakkale-Kordon/4 Kasım/28 Kişi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Farkındalık Yürüyüşü/Çanakkale-Kordon/14 Kasım/15 Kişi KOAH Bilinçlendirme ve Farkındalık Etkinliği/Çanakkale-Cumhuriyet Meydanı/19 Kişi Diyabet Etkinliği/Çanakkale-Kordon/25 Kasım/17 Kişi Çanakkale Onsekiz MArt TÖB Gelişim Kampı Scoph Oturumu
Yaptığınız bu etkinliklerin amaçları: 
Saha etkinliklerimiz öncesi aldığımız eğitimlerle katılan tıp fakültesi arkadaşlarımızı bilinçlendirmek.Eğitim sayesinde edindiğimiz bilgileri Çanakkale halkına aktarabilmek. Meme kanserine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak, meme kanserinde erken tanı ve tedavinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak. Diyabetin toplumumuzdaki yaygınlığını dikkat çekmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla yürüyüş yapmak. İnsanları ülkemizde yaygın olarak görülen, kronik bir hastalık olan diyabete karşı bilinçlendirmek, farkındalık kazandırmak, spot parmak ucu kan şekeri ölçümlerini yapmak, uzmanlara yönlendirmek ve en önemlisi erken tanı ve tedavinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak. KOAH etkinliğimizin en önemli amacı ise sigara kullanımının bu hastalığın zemininde olduğunu vurgulamak, hastalığa karşı belirli bir farkındalık düzeyi kazandırmak, rahat bir nefes alabilmek için yapılması gerekenleri aktarmak, uzmanlara yönlendirmek ve erken tanının önemini izah etmek. Gelişim Kampımızda üyelerimize Scoph 'un çalışma alanlarından biri olan Madde Bağımlılığı hakkında sunum yaparak bilinçlendirme gerçekleştirmek.
Etkinliklerin gerçekleştirildiği hedef kitlenin özellikleri (Cinsiyet,yaş,sayı vb): 
Diyabet Farkındalık Yürüyüşü'müzde hedef kitlemiz herkesti. Diyabet Etkinliği'mizde hedef kitlemiz 18 yaş üzeri kadın-erkek tüm bireylerdi. KOAH Etkinliğimizde ise hedef kitlemiz genel anlamda herkesti ama spesifik olarak 40 yaş üstü sigara kullanan erkekler bizim hedef kitlemiz arasında ön plandaydı. Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği'nde 18 yaş üzeri kadın-erkek tüm kişiler hedef kitlemiz idi.Kadınlar hedef kitlemiz arasında ön plandaydı. Yaptığımız saha etkinlikleri ile ortalama 400 kişiye ulaştık.
Etkinliklerinizi gerçekleştirirken kullandığınız materyaller nelerdir? Materyalleri nasıl temin ettiniz?: 
Diyabet etkinliği için; glukometre, strip, lanset, alkol, pamuk, eldiven, masa, pano ve sloganlar için gerekli kırtasiye malzemeleri, broşür, afiş, aydınlatılmış onam formu. Glukometre ve striplerin birazını Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Tıp Fak. Başhekimliği'nden dilekçe yoluyla temin ettik. Broşür ve afişleri Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden temin ettik. Diğer malzemeleri de yerel olarak temin ettik. KOAH etkinliği için; pano ve sloganlar için kırtasiye malzemeleri, masa, broşür,afiş,çam fidesi. Broşür,afiş ve çam fidanlarını Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından temin ettik. Geri kalanı yerel olarak temin ettik. Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği için;masa,kırtasiye malzemeleri,çerçeve,pembe kurdele,balonlar, pankart halinde hazırladığımız sloganlarve broşürler.Broşürleri SCORA Ulusal Takımı yolladı. Geri kalanını yerel olarak temin ettik.
Etkinliklerde beraber çalıştığınız kişiler/kuruluşlar ve iletişim bilgileri:: 
Diyabet Farkındalık Yürüyüşümüzü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi diyabet hemşireleri ile ortak gerçekleştirdik.Diyabet eğitim hemşiremiz Mine TEPE. KOAH Etkinliğimizi Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirdik.- (0286) 217 11 58
Etkinlikler için basın yardımı aldınız mı? : 
Çanakkale'deki yerel gazatelerin haberlerinde yer aldık: KOAH Etkinliğimizde https://canakkalegundem.net/2017/11/15/koaha-dikkat/ Meme Kanseri Etkinliğimizde https://canakkalegundem.net/2017/11/06/meme-kanserine-dikkat/
Etkinliklerinizin izin işlemlerini nasıl yürüttünüz?: 
Meme Kanseri ve Diyabet Etkinliği için yerel birlik başkanımız Tıp Fakültesi Dekanlığı'mızdan gerekli izinleri aldıktan sonra, Çanakkale Belediyesi ile yapılan görüşmeler ve dilekçeler dahilinde izinlerimizi temin ettik. KOAH etkinliğimizde İl Sağlık Müdürlüğü izin işlemleriyle ilgilendi,bizleri yanlarına bilinçlendirmeye davet ettiler. Diyabet Farkındalık Yürüyüşünde hastanemizin diyabet hemşireleri izin işlemlerini hallettiler.
Etkinlikler kapsamında yapılanların açıklanması ve elde edilen sonuçlar:: 
3 Kasım Cuma günü üniversitemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı hocalarımızdan Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN'den meme kanseri ile ilgili eğitim aldık. Ardından 4 Kasım Cumartesi günü 12:00-16:00 saatleri arasında Çanakkale Kordon-Donanma'da 28 gönüllümüz ile saha etkinliğimizi gerçekleştirdik. Aldığımız eğitim doğrultusunda meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığını aktarmaya çalıştık. Balonun içine pirinç doldurarak hazırladığımız meme maketleri ile kendi kendine elle meme muayenesini anlattık. 14 Kasım Salı Dünya Diyabet Gününde saat 10.00-10.30 arasında diyabet hemşireleri,diğer sağlık personelleri,diyabet hastaları ve hasta yakınları ile beraber pankartlar ve sloganlar eşliğinde Çanakkale Kordonu boyunca yürüyerek dikkatleri diyabete çektik. 15 Kasım Çarşamba günü saat 13:00-16:00 arasında Cumhuriyet Meydanı'nda Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak Dünya KOAH Günü saha etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu etkinliğimiz de aldığımız eğitim dahilinde insanlara KOAH hakkında bilgi aktarmaya çalıştık.Aldığımız havanın önemini vurgulamak adına temiz havanın bir simgesi çam fidanlarını dağıttık.Riskli grupları uzmanlara yönlendirdik. Bilgilendirme esnasında broşür dağıtımı da gerçekleştirdik. Yaklaşık 400 kişiye ulaştık. 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00-16.00 arasında Çanakkale Kordon-Donanma'da, 23 Kasım Perşembe günü aldığımız eğitim dahilinde insanları diyabet konusunda bilinçlendirdik, gerekli uyarıları aktarmaya çalıştık. Ardından aydınlatılmış onam formunun doldurulması eşliğinde isteyenlerin parmak ucu kan şekeri ölçümünü gerçekleştirdik. Yaklaşık 350 kişinin parmak ucu kan şekeri ölçümünü yaparken 450'ye yakın insanı da diyabet hakkında bilgilendirdik. Ölçümler dahilinde riskli kişileri de uzmanlara yönlendirdik.
Etkinliklere hazırlanırken ve etkinlik sırasında karşınıza çıkan zorluklar nelerdir? Bunları nasıl çözümlediniz?: 
Diyabet Eğitimini düzenlerken biraz sıkıntı yaşadım.Fakültemizin Dahiliye Branşına yeni gelecek Endokrinoloji Uzmanı hocamız henüz gelmemişti ve diğer Dahiliye Branşından hocalarımız eğitim zamanında müsait değillerdi.Çözüm olarak dahiliye branşındaki asistan abinin hazırladığı bilgilerle ve fakültemizin 5. sınıf öğrencisi Caner Günal tarafından verilen Diyabet Eğitimi ile bilgilenmiş olduk.Diyabette kullanacağımız glukometre ve strip gibi materyalleri temin etme de zorluk yaşadık.Hastanemizin başhekimliğinden az sayıda temin edebildik.
Ay içerisinde etkinlikler dışında yaşanan zorluklar:: 
Herhangi bir zorluk yaşamadık.
Gelecek ay için planlananlar:: 
Akılcı İlaç Kullanımı Konferansı Oyuncak Ayı Etkinliği İçin Planlamalar
Özeleştiri:: 
Aylık raporumu 1 gün bile olsa geciktirmemeye dikkat edeceğim.
NPO ve Halk Sağlığı Ulusal Takımı'na mesajınız:: 
Rüzgarın şehrinden sevgilerle... :)