Hacettepe, Kasım, 2017

Adınız ve Soyadınız: 
Oğuzhan Onat
Bu ay içinde neler yaptınız?: 
Çekirdek takımı başvurularını açtım. Psikiyatri Günleri etkinliğinin ilkini şizofreni üzerine yaptım. Ankara'da bulunan, şizofreni hastalarının rehabilitasyon için çalıştığı Mavi At Kafe'ye ziyaret gerçekleştirdik. Diyabet nedir; insülin iğnesi nedir, ne zaman yapılır, nasıl yağılır üzerine eğitici bir etkinlik yaptık. Ayrıca organ bağışı etkinliğinin izinleri alındı.
Ay: 
Kasım
Yıl: 
2017
Telefon Numaranız: 
05376686959
E-posta adresiniz: 
oonat2398@gmail.com
Bu ay içerisinde hedeflenenler?: 
-Çekirdek takım başvurularının başlatılması -Diyabetle ilgili bir etkinlik yapılması -Psikiyatri Günleri etkinliğinin ilkinin yapılması
Yerel Birliğiniz: 
Hacettepe TÖB
Ay içerisinde yaptığınız etkinliklerin isimleri/yerleri/tarihleri ve görev alan kişi sayısı: 
-Psikiyatri Günleri: Tıp Fakültesi amfisi/ 14 Kasım/ Tek görevli -Mavi At Kafe ziyareti: Mavi At Kafe/ 16 Kasım/ İki görevli -İbsülin Uygulamarı: Tıp Fakültesi sınıfları/ 30 Kasım/ Tek görevli
Yaptığınız bu etkinliklerin amaçları: 
Psikiyatri Günleri etkinliğinde; katılımcıların şizofreni hastalığı hakkında bilgilenmesi, önyargılarının kırılması ve tedavide kullanılan sosyal yönlerin anlatılması ve bu konularda bilgilenme amaçlanmıştır. Mavi At Kafe ziyaretinde gelen kişilerin ön yargılarının birebir iletişimle yıkılması ana amaç olmuştur. İnsülin Uygulamaları etkinliğinin ana amacı ise katılımcılara diyabet hastalığı hakkında genel bir bilgilendirme yapmak, insülin iğnesinin çeşitlerini ve uygulamasını göstermektir
Etkinliklerin gerçekleştirildiği hedef kitlenin özellikleri (Cinsiyet,yaş,sayı vb): 
Hedef kitle tamamen tıp öğrencilerinden oluşuyordu. Tıp fakültesi öğrencilerinin yaşları veya cinsiyetleri gözetilmedi.
Etkinliklerinizi gerçekleştirirken kullandığınız materyaller nelerdir? Materyalleri nasıl temin ettiniz?: 
İnsülin Uygulamaları etkinliği için insülin iğnesi, distile su, pamuk, eldiven, alkol gerekliydi. Etkinliği birlikte gerçekleştirdiğimiz, hastanemizin iç hastalıkları bölümü gerekli malzemelerin hepsini bize sağladı.
Etkinliklerde beraber çalıştığınız kişiler/kuruluşlar ve iletişim bilgileri:: 
-Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak -Hacettepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü
Etkinlikler için basın yardımı aldınız mı? : 
Almadık.
Etkinliklerinizin izin işlemlerini nasıl yürüttünüz?: 
Okulun prosedürlerinden dolayı tüm dilekçeler 10 gün önceden hazırlandı. Gerekli imzalarla yetkili mercilere iletildi. Dilekçelerin hazırlanmasından önce gerekli kurum ve kişilerle iletişime geçildi.
Etkinlikler kapsamında yapılanların açıklanması ve elde edilen sonuçlar:: 
Psikiyatri Günleri etkinliğinde hocamız eşliğinde amfide eğitim yapıldı. Mavi At Kafe ziyaretinde önceden kafeyle görüşülüp rezervasyon yapıldı. Ardından katılımcılarla birlikte kafeye geçildi. İnsülin Uygulamaları etkinliğinde ise önceden hastanenin İç Hastalıkları Bölümü ile görüşüldü. Tarih belirlendikten ve onay alındıktan sonra salon izni alındı. Etkinlik günü gelen konuşmacı önce bilgilendirme yaptı, ardından uygulamaları gösterdi ve hijyen koşullarında ve gözetim altında uygulamalar gerçekleştirildi.
Etkinliklere hazırlanırken ve etkinlik sırasında karşınıza çıkan zorluklar nelerdir? Bunları nasıl çözümlediniz?: 
Pek bir sorun yaşanmadı. Sadece izin süreci okuldan dolayı biraz sancılı geçiyor. Ama yapacak bir şey yok.
Ay içerisinde etkinlikler dışında yaşanan zorluklar:: 
Ders çalışmıyorum asla. Umarım kalmam.
Gelecek ay için planlananlar:: 
Organ bağışı Çekirdek takım kurulması ve ilk toplantılar Şizofreni ile ilgili bir etkinlik
Özeleştiri:: 
Artık ders çalışırsma güzel olacak. Bir de her etkinlik için bir Whatsapp grubu gerekliymiş. Bu üzücü bir durum bence.
NPO ve Halk Sağlığı Ulusal Takımı'na mesajınız:: 
Kış Kampı tarihi açıklansa mükemmel olur. Bir de canınızın sağlığı. Umarım KÇG'ler çok güzel çalışıyordur, hepsi :)
Eklemek istedikleriniz:: 
Hasta olacağım galiba, bir nane limon demlemeyi bilsem de içsem...