Meme Kanser Farkındalık Eğitimi

Etkinlik Adı: 
Meme Kanser Farkındalık Eğitimi
Etkinliğin amaçları ve bu amaçlar doğrultusundaki Hedefler: 
Etkinliğimizi hazırlarken meme kanserinin tanıtılması;risk gruplarının, arttırıcı faktörlerin, kendi kendine elle muayenenin, tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi; meme kanseri olan hastanın ve hastanın çevresinin psikolojisi hakkında farkındalık oluşturulması amaçlarını güttük.
Etkinlik kapsamındaki hedef kitlenin özellikleri nelerdi ve kaç kişiye ulaşıldı? (ulaşılan kişilerin özellikleri ile birlikte): 
Etkinlik kapsamında hedef kitlemiz hastalığın büyük bir oranla risk grubunda olan kadınlardı ama küçük bir yüzde dahi olsa erkekler de bu kansere yakalanabileceği ve aslında katılımcılarımızın hekim adayları olmasından dolayı birçok kadına ulaşabileceğini düşündüğümüzden homojen bir cinsiyet dağılımı yarattık. Katılımcılarımızın tamamı tıp fakültesi öğrencisiydi.
Etkinliğinizi hangi dış paydaş(lar)/sponsor(lar) (kişi, kurum ve kuruluş) ile gerçekleştirdiniz?: 
Bu etkinliğimizde dış paydaşla çalışmadık.
Etkinliğinizi gerçekleştirirken kullandığınız materyaller nelerdir? Materyalleri nasıl temin ettiniz?: 
Etkinliği gerçekleştirirken kullandığımız tanıtım ve içerik afişlerini kendimiz tasarladık.
Etkinliğiniz basında yer aldı mı? Yer aldıysa linklerini yazın lütfen. : 
Almadı.
Etkinliğinizin izin işlemlerini nasıl yürüttünüz?: 
Logo izni dışında herhangi bir izin almamıza gerek kalmadı.
Etkinlikler kapsamında yapılanların açıklanması ve elde edilen sonuçlar: 
Eğitimimizden yüksek bir verim elde ettik. Her sene yapılan Meme Kanseri Eğitimlerimizdeni hastalığın patolojik kısmına bu sene psikolojik bakış açısından da bakarak hem hastayla hem hasta yakınlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmek için ilk adımımızı atmış olduk.
Etkinlik öncesinde, sırasında ve/veya sonrasında karşınıza çıkan zorluklar nelerdi? Bunları nasıl çözümlediniz?: 
Etkinlik sırasında konuşmacılarımızın müsaitlik durumlarına göre ortak bir tarih ve saat yaratmakta oldukça zorlandık, hatta bir defa da ertelemek zorunda kaldık. Online süreçte devam eden okul eğitimlerimizle çakışmaması katılım kolaylığı sağlayacağından bu şartı da sağlamak bizi zorlasa da ortak bir tarih yaratabildik. Eğitim yapacak hocalarımızdan biri pozitif çıktığı için oturumumuzun birini alanında uzman, onkoloji hastanesinde çalışan bir psikiyatr hocamızla saatini erkene çekerek gerçekleştirdik.
Sağlıklı ve Sürdürülebilir Toplantılar Kılavuzu ve Yeşil Politika kapsamında neler yaptınız? : 
Toplantı sorasında herhangi bir tütün ürünü, veya sürdürülemeyecek madde kullanmadık.
Etkinlik duyurularını nasıl yaptınız (sosyal medya, wapp grubu vs) ve iyi yaptığınızı düşünüyor musunuz: 
Hem instagram birlik hesabımızdan, hem ulusal scoph ve scora gruplarından, hem de yerel birlik Whatsapp gruplarından paylaşım yaptık.
Ay: 
Ekim
Yıl: 
2020
Yerel Birliğiniz: 
Hitit TÖB
Adınız ve Soyadınız: 
Aleyna YILDIZ
Etkinliği gerçekleştirmek isteyen diğer LPO’lara öneriniz var mı?: 
Kesinlikle gerçekleştirilmesi gereken bir etkinlik. Hastalığın psikolojik kısmını da ele almalarını öneririm.
Etkinlik sürdürülebilirliğini sağlamak adına neler yaptınız?: 
Konu ile ilgili sene içinde birkaç etkinlik daha planladık.
Etkinliğin daha verimli hale getirilmesi adına neler değiştirilebilirdi?: 
Yüz yüze olması ve ardından stand açılması verimi kesinlikle arttırabilirdi.