Okan TÖB, Eylül, 2017

Adınız ve Soyadınız: 
Dilara AKDAĞ
Bu ay içinde neler yaptınız?: 
Planladığımız gibi Tanışma Toplantımızı gerçekleştirdik ve Scoph etkinlikleri ile ilgili fikirlerimizi belirterek yıl içerisinde yapabilecek etkinlikler havuzu oluşturduk.
Ay: 
Eylül
Yıl: 
2017
Telefon Numaranız: 
05412017944
E-posta adresiniz: 
dilaraakdaag16@gmail.com
Ay içerisinde hedeflenenler: 
Bu ay için hedefimiz Tanışma Toplantısını gerçekleştirmek ve yıl içerisinde yapılabilecek Scoph etkinliklerinin değerlendirilmesi, fikir alış-veriş ortamı oluşturulmasıydı.
Yerel Birliğiniz: 
Okan Üniversitesi TÖB
Ay içerisinde yaptığınız etkinliklerin isimleri/yerleri/tarihleri ve görev alan kişi sayısı: 
Tanışma Toplantımızı 2 Ekim günü Okan Üniversitesi Yaşam Merkezinde 16 kişi olarak gerçekleştirdik.
Yaptığınız bu etkinliklerin amaçları: 
Bu etkinliğin amacı Okan Scoph ekibinin birbiri ile tanışması ve fikir-alışveriş ortamı oluşturmaktı.
Etkinliklerin gerçekleştirildiği hedef kitlenin özellikleri (Cinsiyet,yaş,sayı vb): 
Etkinliğimiz Tıp Fakültesi Scoph Lpo'su ve asistanları katılımını içermekteydi.
Etkinlikler için yararlanılan materyalleriniz nelerdir? Materyallerinizi nasıl temin ettiniz?: 
-
Etkinliklerde beraber çalıştığınız kişiler/kuruluşlar ve iletişim bilgileri:: 
-
Etkinlikler için basın yardımı aldınız mı? : 
-
Etkinliklerinizin izin işlemlerini nasıl yürüttünüz?: 
-
Etkinlikler kapsamında yapılanların açıklanması ve elde edilen sonuçlar:: 
Toplantı boyunca yıl içerisinde gerçekleştirilebilecek etkinlikleri ve bunlar hakkında görüşlerimizi tartıştık. Toplantı boyunca konuşulanlar Lpo tarafından sene boyunca değerlendirilmek üzere not alındı.
Etkinliklere hazırlanırken ve etkinlik sırasında karşınıza çıkan zorluklar nelerdir? Bunları nasıl çözümlediniz?: 
Tek zorluk tüm ekibin toplantıya katılabilmesi adına uygun bir gün ve saat belirleyebilmekti.
Ay içerisinde etkinlikler dışında yaşanan zorluklar:: 
-
Gelecek ay için planlananlar:: 
Gelecek ay için Tetanoz Bilgilendirme Etkinliği ve Akılcı İlaç Kullanımı Etkinliği gerçekleştirme planımız var.
Özeleştiri:: 
-
NPO ve Halk Sağlığı Ulusal Takımı'na mesajınız:: 
-
Eklemek istedikleriniz:: 
-