Uludağ TÖB, Mayıs, 2017

Adınız ve Soyadınız: 
BERRİN KAPUSUZ
Bu ay içinde neler yaptınız?: 
* Akıllı ilaç kullanımı konusunda ve küreselleşen ilaç dünyası hakkında geleceğin hekimleri olarak bizler neler yapmalıyız nelere dikkat etmeliyiz, ilaç firmaları bizi ne derecede ve nasıl etkileyeceği konusunda söyleşi yaptık *Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanseri Bilgi Düzeyi ve Farkındalık Araştırmasını başlattık *Yoga ve Meditayon etkinliği
Ay: 
Mayıs
Yıl: 
2017
Telefon Numaranız: 
05424435238
E-posta adresiniz: 
nberrin13@gmail.com
Ay içerisinde hedeflenenler: 
akıllı ilaç kullanımı etkinliği yoga etkinliği yangın tatbikatı etkinliği diyabet etkinliği Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanseri Bilgi Düzeyi ve Farkındalık Araştırması
Yerel Birliğiniz: 
Uludağ TÖB
Ay içerisinde yaptığınız etkinliklerin isimleri/yerleri/tarihleri ve görev alan kişi sayısı: 
*Akıllı İlaç Kullanımı / Dönem 1B Amfisi / 04.05.2017 / 30 kişi *Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanseri Bilgi Düzeyi ve Farkındalık Araştırması / Türk Tıp Öğrencileri Sosyal Medya Ağı / 08.05.2017-08.05.2018 / 2000 üniversite öğrencisine ulaşmayı hedefliyoruz. *Yoga ve Meditasyon Etkinliği / USİM - eğitim salonu 1 / 17.05.2017 /40 kişi
Yaptığınız bu etkinliklerin amaçları: 
*Akıllı ilaç kullanımı konusunda ve küreselleşen ilaç dünyası hakkında geleceğin hekimleri olarak bizler neler yapmalıyız nelere dikkat etmeliyiz, ilaç firmaları bizi ne derecede ve nasıl etkileyeceği konusunda geleceğin hekimleri bizlerin bilgilendirilmesi *Meme kanseri hakkında yapılan çalışmaların kısıtlı bir kitleye ve az sayıda gönüllüyle yapıldığı görülmüştür.1 Aynı şekilde tıp fakültesi öğrencileri de bu konuda yeterli bilgiye sahip değildir. Bu amaçla başta Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olmak üzere Türkiye’de tıp fakültesi bulunan 84 üniversitede eğitim görmekte olan öğrenciler ile tıp fakültesi öğrencileri arasında meme kanseri bilgi düzeyleri hakkında bir karşılaştırma yapılması planlanmıştır. Aynı zamanda bu bilgi düzeylerinin okudukları üniversite, yaşadıkları ve doğdukları şehir ile ne kadar bağlantılı olduğu, bu bilgilerin yakın çevrelerinden kaynaklı olup olmadığı da incelenecektir. Meme kanseri hakkında Türkiye’de üniversite öğrencilerinin farkındalık düzeyini ölçmek, bunun yanında meme kanserine karşı tutumları hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmıştır. Yapacağımız araştırmanın her hangi bir cinsiyet ayrımı gözetmemesi ve Türkiye’de tıp fakültesi bulunan diğer üniversite öğrencilerinin bize geniş bir kitle sağlaması nedeniyle bu konu hakkında yapılmış diğer araştırmalardan farklı olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın evrenini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olmak üzere Türkiye’de tıp fakültesi bulunan 84 üniversitede okumakta olan öğrenciler oluşturacaktır. Öğrencilere 29 sorudan oluşan, yaklaşık 5 dakika sürecek olan ve araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket uygulanacaktır. Uygulanacak olan anket, Türk Tıp Öğrencileri Birliği sosyal medya ağı üzerinden önce tıp fakültesi öğrencilerine, ardından tıp fakültesi bulunan diğer üniversitelere ulaştırılacak ve gönüllü öğrenciler anketi cevaplandıracaktır. Toplanan veriler, fakülte, cinsiyet, yaş, beslenme özellikleri, yaşadıkları ve doğdukları şehir açısından karşılaştırılacak ve bu veriler eşliğinde öğrencilerde farkındalık düzeyi ölçülecektir. *Sınavların bizi boğduğu, günlük koşuşturmalarımızın yorduğu, okuduklarımızı hatırlamakta, bir şeylere odaklanmakta zorlandığımız bu günlerde kaygılarımızdan uzaklaşıp içsel dinginliğe açılan bir yolu yoga ve meditasyon ile keşfetmek, Beden, ruh ve zihin birliğini besleyen yoga ile tanışmak, çakralarımızı açıp meditasyonla sorunlarımızın ardında bir nefes almak , yoga ve meditasyonun ne olduğunu öğrenmek
Etkinliklerin gerçekleştirildiği hedef kitlenin özellikleri (Cinsiyet,yaş,sayı vb): 
* Akıllı İlaç Kullanımı etkinliğinde üniversitemiz tıp fakültesi öğrencilerinin hepsine açıktır *Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanseri Bilgi Düzeyi ve Farkındalık Araştırması evrenini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olmak üzere Türkiye’de tıp fakültesi bulunan 84 üniversitede okumakta olan öğrenciler oluşturacaktır. *Tıp Fakültesi öğrencileri
Etkinlikler için yararlanılan materyalleriniz nelerdir? Materyallerinizi nasıl temin ettiniz?: 
akıllı ilaç kullanımı ve araştırma etkinliği içinde herhangi bir materyalden yararlanmadık. yoga ve meditasyon etkinliği için biz herhangi bir malzeme kullanmadık ama birlikte çalıştığımız okulumuz yoga topluluğu mum, çiçek, bizlere ikram için kuru pasta,yere oturmak için minder,tütsü vb. eşyalar getirmişti.
Etkinliklerde beraber çalıştığınız kişiler/kuruluşlar ve iletişim bilgileri:: 
* Akıllı ilaç kullanımı için Prof.Dr. Sinan ÇAVUN hocamızla görüştük *Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanseri Bilgi Düzeyi ve Farkındalık Araştırması içinde Prof. Dr. Yeşim UNCU ve Uludağ Üniversitesi Etik kurulu *Yoga topluluğu diğer adıyla Sağlıklı Yaşam Topluluğu
Etkinlikler için basın yardımı aldınız mı? : 
hayır almadık araştırmamızı sosyal medya ağı üzerinden yapıyoruz.
Etkinliklerinizin izin işlemlerini nasıl yürüttünüz?: 
* Akıllı İlaç Kullanımı etkinliği için Prof.Dr. Sinan ÇAVUN hocamızla görüştük kendileri duruma çok sıcak baktılar ve bizde dekanlığımızdan ve öğrenci işlerinden amfi iznimizi aldık ve hocamızla söyleşimizi gerçekleştirdik. *Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanseri Bilgi Düzeyi ve Farkındalık Araştırması için Prof.Dr.Yeşim UNCU hocamıza böyle bir anket yapmak istediğimizi söylediğimizde bize çok sıcak baktı ve danışman hocamın olmayı kabul etti. Sonrasında etik kurulumuzla görüşerek gerekli belgeleri ve nasıl dolduracağımızı öğrendik. gerekli işlemleri zorda olsa başardık ve etik kurul iznimizi aldık. gerekli belgelerin sayısının çokluğu etik kurulun detaylar konusunda hassas olması durumu zorlaştırsa da hocalarımızın desteğiyle bunu başardık :) *Yoga topluluğu hocasıyla konuştuk daha sonrasında USİM merkezinden izin aldık. ve dekanlığı etkinliğin içeriği hakkında dilekçe verdik .
Etkinlikler kapsamında yapılanların açıklanması ve elde edilen sonuçlar:: 
*Akıllı ilaç kullanımı konusunda uzun süredir etkinlik yapmak istiyorduk ve sonunda daha öncelerde okulumuz dekan yardımcılığını ve hastanemiz yönetiminde çalışmış olan Prof.Dr. Sinan ÇAVUN hocamızla görüştük ve çok sıcak baktı ve ortak tarihi 04.05.2017 belirledik. Sonrasında dekanlığımızdan ve öğrenci işlerimizden amfi iznimizi aldık. Hocamızla görüşmemiz sonucu etkinliği sunum şeklinde değil, soru cevap şeklinde bir TV programını andırırcasına ben ve asistanım Selçuk ORAL sunuculuğunda yapmayı daha uygun bulduk. önceden bizlerin merak ettiği soruları hocamıza götürerek hocamızında fikirlerini aldık etkinlik sonucunda katılımcılarımızında sorularını sevgili hocamız cevapladı :) *Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanseri Bilgi Düzeyi ve Farkındalık Araştırması için meme kanseri saha etkinliği sonrasında Prof.Dr. Yeşim UNCU hocamızın yanına giderek üniversite öğrencilerinin meme kanseri bilgi düzeyini ölçmeyi istediğimizi bildirdik. hocamız fikrimize sıcak baktı ve bizi etik kurulumuza yönlendirdi. Dekanlık Etik kurulumuzdan gerekli belgeleri ve nasıl doldurmamız gerektiğini öğrendik. anketimizin 1 yıl boyunca başta Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olmak üzere Türkiye’de tıp fakültesi bulunan 84 üniversitede okumakta olan öğrencilerin oluşturmasına karar verdik. daha sonra belgelerimizi etik kurula sunduk ama bazı kısımları eksik buldukları için ilk kısımda reddedildi ama etik kurulumuzdan Yrd.Doç.Dr.Sezer ERER hocamızla eksik kısımlarımızı doldurduk ve tekrar etik kurulumuza sunduk ve kabul edildi. 08.05.2017 Tarihi itibariyle anketimizi açmış bulunuyoruz :) *Yoga topluluğu gerekli malzemeleri kendileri sağlamışlardı , malzemeleri salona kurulmasına yardım ettik daha sonra daire şeklinde oturduk ve meditasyonun ne olduğunu nasıl yapıldığını öğrendikten sonra uygulamalı olarak bizlerde yaptık. Etkinliğin sonunda da sorularımızı hocamız cevapladı.
Etkinliklere hazırlanırken ve etkinlik sırasında karşınıza çıkan zorluklar nelerdir? Bunları nasıl çözümlediniz?: 
* Akıllı ilaç etkinliği için başka bir topluluğunda sunumu olması nedeniyle kişi sayısı beklenenden azdı elimizden geldiğince sosyal medyadan ve arkadaşlarımıza birebir duyurarak bu durumu tolere etmeye çalıştık. * Üniversite Öğrencilerinin Meme Kanseri Bilgi Düzeyi ve Farkındalık Araştırması için ilk araştırmam ve ilk etik kurul belgelerim olduğu için pek çok zorluk yaşadık. hocalara ulaşmanın zorluğu ve etik kurulun detaylar konusundaki hassasiyeti bizi baya zorladı. ilk etik kurula sunduğumuz belgelerin bazı kısımlarının tekrar düzenlemesi istendi ve biz de istenen şekilde düzenleyerek tekrar sunduk bu kez belgelerimiz kabul edildi ve anketimiz için etik kurul iznimiz çıktı :) * Yoga topluluğu ve bizim boş günlerimizi ayarlamak çok zorluydu etkinliği haftaya yakın ertelemek zorunda kaldık.
Ay içerisinde etkinlikler dışında yaşanan zorluklar:: 
yönetim arasında küçük bir iletişimsizlikten kaynaklı kısa bir süreliğine aksaklıklar yaşandı ama tolere etmeyi başardık :) GK nın yakın olması nedeniyle bazı durumlarda zaman konusunda çok sıkıştığım durumlar oldu :)
Gelecek ay için planlananlar:: 
gelecek ay içerisinde Uludağ TÖB ailesi olarak yerel genel kurulumuzun toplanmasını planlıyoruz :)
Özeleştiri:: 
GK ya katılmayı çok isterdim ama elimde olmayan nedenlerle katılamamam beni çok üzdü :( bazı asistanlarım arasında sınav notları nedeniyle motivasyon düşüklüğü var ve bu beni çok mutsuz ediyor :(
NPO ve Halk Sağlığı Ulusal Takımı'na mesajınız:: 
GK da başarılar diliyorum şimdiden tebrik ederim :)
Eklemek istedikleriniz:: 
diyabet etkinliğimizi de veriye dökebilmek için etik kurul izni çalışmalarımız son hızla devam ediyor :)