Yeditepe TÖB, Ekim, 2016

Adınız ve Soyadınız: 
Mustafa Efe Şüküroğlu
Bu ay içinde neler yaptınız?: 
Yıllık planlama hazırlandı, okuldan bütçe istenecek etkinlikler için etkinlik formlarını doldurduk ama daha rektörlükten görüşme için randevu tarihi yollanmadı.Okulumuzda önceden olduğundan haberimizin olmadığı TurkMSIC klüp odasını derleyip toparlayıp, temizledik ve odada bulunan SCOPH'la ilgili broşür, afiş, diyabet etkinliği materyallerinin sayımı yaptık, envanter çıkardık. Tanıtım toplantısı gerçekleştirdik , SCOPH tanıtım sunumu yapıldı ve SCOPH olarak 10 tane asistan seçildi.
Ay: 
Ekim
Yıl: 
2016
Telefon Numaranız: 
0 (530) 292 42 26
E-posta adresiniz: 
mefeefo@gmail.com
Bu ay içerisinde hedeflenenler?: 
Yıllık planlama, okuldan bütçe istenecek etkinlikler için etkinlik formlarının doldurulması, tanıtım toplantısı ve yemeği, SCOPH tanıtım sunumu yapılması ve asistanlık başvuru formu oluşturulup seçimlerinin yapılması.
Yerel Birliğiniz: 
Yeditepe TÖB
Ay içerisinde yaptığınız etkinliklerin isimleri/yerleri/tarihleri ve görev alan kişi sayısı: 
Tanıtım Toplantısı-Kampüs-10 kişi Tanıtım Yemeği-Lucassi-10 kişi SCOPH Tanıtım Sunumu-1 kişi Asistan Seçimi-10 Kişi
Yaptığınız bu etkinliklerin amaçları: 
Yeni üyeler kazanmak ve yeni bir SCOPH takımı kurmak. Elimizdeki materyellerin ne sayıda olduğunu öğrenip neyin yeterli neyin yetersiz olduğunu görmek. Toplantılarımız için kullanılabilir bir yer oluşturmak.
Etkinliklerin gerçekleştirildiği hedef kitlenin özellikleri (Cinsiyet,yaş,sayı vb): 
Fakültedeki tüm tıp öğrencileri.
Etkinliklerinizi gerçekleştirirken kullandığınız materyaller nelerdir? Materyalleri nasıl temin ettiniz?: 
Tanıtım broşürleri, temizlik malzemeleri vb. kendimiz aldık.
Etkinliklerde beraber çalıştığınız kişiler/kuruluşlar ve iletişim bilgileri:: 
Tüm YeditepeTÖB ailesi.
Etkinlikler için basın yardımı aldınız mı? : 
Tanıtım günü ve yemeğini duyurmak için sosyal medyadan yararlandık.
Etkinliklerinizin izin işlemlerini nasıl yürüttünüz?: 
TurkMSIC'in okulda bağlı olduğu Yeditepe Tıp Klübü (YTK) aracılığı ile dekanlık ve rektörlükten gerekli izinleri alıyoruz.
Etkinlikler kapsamında yapılanların açıklanması ve elde edilen sonuçlar:: 
Hepsi gayet planlı, programlı ve verimli geçti. Gayet güzel bir takım kurdum ve çok düzenli bir materyal envanterimiz oluştu.
Etkinliklere hazırlanırken ve etkinlik sırasında karşınıza çıkan zorluklar nelerdir? Bunları nasıl çözümlediniz?: 
Tarihleri belirleme bazen zorlandık ama herkese uygun zamanı hep birlikte bulduk. Oda toplarken ve sayım yaparken fiziksel olarak biraz zorlandık haliyle :D.
Ay içerisinde etkinlikler dışında yaşanan zorluklar:: 
Komite.
Gelecek ay için planlananlar:: 
14 Kasım Diyabet Farkındalığı ve Kan Şekeri Ölçümü Etkinliği (öncesinde katılımcılara eğitim).
Özeleştiri:: 
Okulun bazı plansızlıkları üzerine bunların giderilmesi konusunda yavaş davrandığımız için yıla başlamak için biraz geç kaldık bu nedenle bu ay yeterli performansta olamadık ve bir SCOPH etkinliği oluşturamadık.
NPO ve Halk Sağlığı Ulusal Takımı'na mesajınız:: 
Sağlık, Mutluluk, Başarı Huzur sizlerle olsun. Hep Turuncu Daima Turuncu!