Bozok TÖB Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

Etkinlik Adı: 
1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı Etkinliği
Etkinliğin amaçları ve bu amaçlar doğrultusundaki Hedefler: 
Etkinliğimizin amaçları meme kanseri ve meme kanseri erken tanı konusunda farkındalık kazandırmaktı. Hedeflerimiz konu hakkında en ilgi çekici noktalara değinmek, bilgilendirmeleri halkın anlayacağı seviyeye getirmek, ilgi çekiciliği arttırmak için videoyu daha anlaşılır ve canlı hale getirmek, afişlerimizi daha renkli ve etkili yazılarla hazırlamaktı.
Etkinlik kapsamındaki hedef kitlenin özellikleri nelerdi ve kaç kişiye ulaşıldı? (ulaşılan kişilerin özellikleri ile birlikte): 
Hedef kitlemiz öncelikle bu bilgilendirmeleri izleyerek okuyarak yakın çevresine iletebilecek tıp öğrencileri ve sonra tıp öğrencilerinin olmadığı yerlerde de paylaştığımız için görebilecek farkındalığı kazanabilecek tüm kadın ve erkeklerdir.
Etkinliğinizi hangi dış paydaş(lar)/sponsor(lar) (kişi, kurum ve kuruluş) ile gerçekleştirdiniz?: 
Etkinliğimizi bir dış paydaşla gerçekleştirmedik.
Etkinliğinizi gerçekleştirirken kullandığınız materyaller nelerdir? Materyalleri nasıl temin ettiniz?: 
Instagram tv ve story yi kullandık. Afişleri ve videoyu da telefon uygulamaları kullanarak yaptık. Başka materyal kullanımı olmadı.
Etkinliğiniz basında yer aldı mı? Yer aldıysa linklerini yazın lütfen. : 
Hayır olmadı.
Etkinliğinizin izin işlemlerini nasıl yürüttünüz?: 
Sks etkinlik talep formu doldurduk. Afişlerde logo kullanmadan önce de izin aldık.
Etkinlikler kapsamında yapılanların açıklanması ve elde edilen sonuçlar: 
Etkinliğimizin kapsamında meme kanserinin en önemli ve ilgi çeken noktalarına değindiğimiz ve erken tanının önemini anlattığımız bir video hazırladık. Ayrıca bilgilendirme yazılarının olduğu 6 afiş hazırladık ve bu iki çalışmayı yayınladık. Kendi yerel grubumuz halk sağlığı grubumuzda duyurularını geçerek izleyen sayısını arttırdık. Etkinliğe katılanlarla kendi sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık. Ayrıca asistanlarımdan bu bilgileri yakın çevresine de vermelerini istedim ve böylece farkındalığı arttırdık.
Etkinlik öncesinde, sırasında ve/veya sonrasında karşınıza çıkan zorluklar nelerdi? Bunları nasıl çözümlediniz?: 
Galiba en büyük zorluğumuz ilgi çekici metinler bulmaktı. Bunu da Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı direktörümüzle birlikte birçok yerden okuyarak seçerek çözümledik.
Sağlıklı ve Sürdürülebilir Toplantılar Kılavuzu ve Yeşil Politika kapsamında neler yaptınız? : 
Online ortamda yapıldığı için yeşil politikaya aykırı davranmadık.
Etkinlik duyurularını nasıl yaptınız (sosyal medya, wapp grubu vs) ve iyi yaptığınızı düşünüyor musunuz: 
Etkinlik öncesi SCORA'yla birlikte asistan gruplarımızda etkinliği anlatarak katılımcı topladık. Etkinlik afişlerimizi ve videomuzu yerel birlik hesabımızda yayınlayarak linkleri yerel birlik grubumuzdan halk sağlığı grubumuzdan geçtik. İyi yaptığımı düşünüyorum.
Ay: 
Ekim
Yıl: 
2020
Yerel Birliğiniz: 
Bozok Üniversitesi TÖB
Adınız ve Soyadınız: 
Asya İyiiş
Etkinliği gerçekleştirmek isteyen diğer LPO’lara öneriniz var mı?: 
Videodaki ve afişlerdeki bilgileri her zaman daha ilgi çekici kılmak ve halkın anlayacağı dilde yazmak daha farkındalık yaratır.
Etkinlik sürdürülebilirliğini sağlamak adına neler yaptınız?: 
Etkinlikleri arşivleyerek sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz.
Etkinliğin daha verimli hale getirilmesi adına neler değiştirilebilirdi?: 
Her zaman dediğimiz gibi keşke online olmasa halkla birebir iletişime geçsek daha etkili olurdu.