Coronavirus Farkındalık Amfi Etkinliği

Etkinlik Adı: 
Coronavirus Farkındalık Amfi Etkinliği
Etkinliğin amaçları ve bu amaçlar doğrultusundaki Hedefler: 
Yaklaşan covid-19 salgınına yönelik tığp fakültesi öğrencilerini bilinçlendirmek
Etkinlik kapsamındaki hedef kitlenin özellikleri nelerdi ve kaç kişiye ulaşıldı? (ulaşılan kişilerin özellikleri ile birlikte): 
70 kişiye ulaşıldı , tamamı preklinik tıp fakültesi öğrencileri
Etkinliğinizi hangi dış paydaş(lar)/sponsor(lar) (kişi, kurum ve kuruluş) ile gerçekleştirdiniz?: 
Okulumuz Mikrobiyoloji ABD ile beraber gerçekleştirdik
Etkinliğinizi gerçekleştirirken kullandığınız materyaller nelerdir? Materyalleri nasıl temin ettiniz?: 
-
Etkinliğiniz basında yer aldı mı? Yer aldıysa linklerini yazın lütfen. : 
-
Etkinliğinizin izin işlemlerini nasıl yürüttünüz?: 
Mikrobiyoloji ABD Başkanı ile görüşerek Mikrobiyoloji ABD Toplantı salonunu kullandık.
Etkinlikler kapsamında yapılanların açıklanması ve elde edilen sonuçlar: 
Birçok tıp fakültesi öğrencisinin pandemi hakkında çok kısıtlı bilgiye sahip olduğuınu öğrendik.
Etkinlik öncesinde, sırasında ve/veya sonrasında karşınıza çıkan zorluklar nelerdi? Bunları nasıl çözümlediniz?: 
-
Sağlıklı ve Sürdürülebilir Toplantılar Kılavuzu ve Yeşil Politika kapsamında neler yaptınız? : 
Geri bildirimler QR kod ile toplandı
Etkinlik duyurularını nasıl yaptınız (sosyal medya, wapp grubu vs) ve iyi yaptığınızı düşünüyor musunuz: 
İnstagram hesabımızı , wapp gruplarımızı kullandık. PRda başarılıydık
Ay: 
Şubat
Yıl: 
2020
Yerel Birliğiniz: 
Ankara TÖB
Adınız ve Soyadınız: 
Necati Yüksel
Etkinliği gerçekleştirmek isteyen diğer LPO’lara öneriniz var mı?: 
-
Etkinlik sürdürülebilirliğini sağlamak adına neler yaptınız?: 
Etkinliğimiz konu kapsamı gereği sürdürülmeyi hedeflemiyor.
Etkinliğin daha verimli hale getirilmesi adına neler değiştirilebilirdi?: 
Ek olarak okul dışı dış paydaşlar da çağrılabilir.